Introduktion LSS/SoL

Avlösning

OC erbjuder föräldrar avlastning i vårdsysslan det innebär att ta hand om ett funktionshindrat barn. Dels för att få mer tid med barnets syskon, dels för att få mer tid för egna aktiviteter och chans till återhämtning.

Avlösning kan ibland ske utanför hemmet, dock oftast i hemmiljön. Avlösning kan också innebära att en anhörigvårdare som vårdar sin make/maka hemma får avlastning i detta.

Avlösning erbjuder vi dem som är bosatta i Stockholms stad, Nacka och i de områden vi utför hemtjänst i Jönköping.

Ledsagning

OC erbjuder barn, ungdomar, vuxna och äldre att få hjälp med att kunna delta i olika aktiviteter. Exempel på detta kan vara att komma till simhallen, gå på bio, äta på restaurang eller gå på museum. Det kan handla om att du är rörelsehindrad, är synskadad eller har annat funktionshinder eller svårigheter.

OC står för ledsagarens omkostnader som uppstår (entréavgifter, biljetter, mat osv). Ledsagning sker genom beslut enligt LSS eller SoL.

Ledsagning erbjuder vi dem som är bosatta i Stockholms stad, Nacka och i de områden vi utför hemtjänst i Jönköping.

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss