Familjebehandling

I Learnings familjearbete vänder oss till familjer har svårt i sitt samspel vilket får konsekvenser på olika sätt i vardagen.

Mötet sker i huvudsak i hemmet eller på de naturliga platserna där familjen är men också i någon av våra lokaler.

Vi arbetar med vardagliga aktiviteter som kombineras med feedback i samma stund. Respons ges kontinuerligt. Vi arbetar för att få föräldrar att se och tillgodose sina barns behov. Vi samlar familjen för att se hur samspelet fungerar för att tillämpa olika metoder för socialt samspel.

Personalen arbetar med praktiska konkreta aktiviteter som kan handla om dagliga sysslor, lek med barnen, läxläsning vilket kombineras med feedbackprocesser i form av respons i stunden. Respons på genomförda aktiviteter ges också i samtal senare. Vi arbetar för att få föräldrar att se och tillgodose sina barns behov. Genom att samla familjen för att på så sätt se hur samspelet fungerar får vi möjlighet att tillämpa olika metoder för socialt samspel.

Vi utgår från det rådande samspelet, förändring av detta utifrån barnets behov och den önskade viljan av förändring. Genom pedagogiska metoder visas nya samspelssätt vilket utvecklar barnet och dess familj. Vi använder kognitiv metodik där vi lär ut hur man genom tanke och handling kan förändra livssituationen. Samtalet och de vardagliga aktiviteterna är det pedagogiska verktyget i familjearbetet.

Vårt arbete består av både en observerande roll och stödjande roll till förändring. Vi prövar tillsammans med familjen alternativa vägar, sätt att samspela och utvärderar dessa. Utifrån resultatet prövar vi andra tillvägagångssätt.

När en förändring sker ges respons genom att visa på det nya samspelet. Var och ens upplevelse av förändringen benämns, hur var och en har bidragit samt hur man vill ta ansvar för att förändringen ska leva vidare.

Vi ser familjens nätverk som en resurs. I nätverket kan personer mobiliseras vilka kan vara stöd på olika sätt för en eller flera i familjen. I nätverkssamtalen pratar vi om vad som skett och hur andra ser detta nya mönster. På så sätt utnyttjas feedbackprocesser så långt som möjligt.

Vi arbetar dagtid, måndag till fredag samt kvällsmottagning och vissa helger.

Vi har ramavtal med Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem och Södertälje kommun.

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss