Hemtjänst

Vår utgångspunkt är alltid dig som kund och ditt individuella behov av vård, omsorg, stöd och service. OC strävar efter att upprätthålla dina funktioner och möjligheter i den dagliga livsföringen samt att motverka isolering.

Vi på OC försöker ge dig det ”lilla extra”. Det kan vara genom att stanna kvar någon minut extra för att prata med dig, putsa dina glasögon eller byta den där glödlampan som brunnit ut för länge sedan. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp rutiner och att ha en arbetsplan för dig som enskild kund som är individuellt anpassad utifrån dina resurser, önskemål och hjälpbehov. Verksamheten bygger på en personlig och nära relation till dig som kund och personer i din omgivning.

Kontaktperson

Du som kund får en egen kontaktperson. Kontaktpersonen är den du i huvudsak får hjälp av; den du i första hand frågar om något du vill ha hjälp med, den som har kontakt med dina anhöriga, som hjälper dig att boka läkarbesök, färdtjänstresor m.m. Vi erbjuder och strävar efter kontinuitet för våra kunder, bland annat genom att samma personal i så stor utsträckning som är möjligt ska hjälpa dig som kund.

Personal

Vi respekterar dina behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter. OC har i personalen ett flertal undersköterskor samt personer som har lång erfarenhet av att jobba inom äldre- och handikappomsorg med både barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi har personal som är flerspråkig, bl.a i spanska, finska, polska, engelska, franska, italienska, bengali m.fl.

Kontakta oss gärna eller läs vår broschyr för mer information!

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss