Kundvalssystem

I Stockholms stad, Nacka Kommun och i Jönköpings kommun gäller kundvalssystem.

Kundvalssystemet innebär att du som kund har rätt att välja vem du vill ska utföra hemtjänst-, avlösnings- och ledsagningsinsatser.

Antingen väljer du kommunen eller oss som privat företag.

Kund är du när du har fått beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) från kommunens handläggare.

Vill du läsa mer om kundvalssystemet kan du gå in på:

Stockholm stads webbplats
Nacka kommuns webbplats
Jönköpings kommuns webbplats
Rättvik kommuns webbplats
Leksand kommuns webbplats

Det är kommunen som beslutar om du skall betala hemtjänstavgift och hur stor den skall vara. Om du får ledsagning och avlösning genom LSS  behöver du inte betala avgift till kommunen.

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss