Kvalitetsarbete

OmsorgsCompagniet har utarbetat ett eget kvalitetssystem som är övergripande för hela verksamheten.

Kvalitetssystemet revideras, följs upp och analyseras kontinuerligt för att säkerställa säkerheten och kvaliteten i OCs hjälpinsatser.

Kvalitetssystemet följer de krav och beskrivningar som finns i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:9).

Kvalitetssystemet efterföljer även standard 9001:2000 (kvalitetsledningssystem) enligt ISO.

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss