OmsorgsCompagniet Stöd & Boende

Boendet vänder sig till unga vuxna med psykosociala svårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser och som av olika anledningar har svårt att finna sig till rätta i sin hemmiljö.

Boendet bygger på en trappstegsmodell i tre steg. Där sista steget är en träningslägenhet. I boendet får den enskilde två kontaktpersoner som ger stöd i att klara en egen ekonomi, rutiner för att klara ett eget boende och därmed få ett självständigt liv. Vi har en enhet för de som är mellan 18-20 år och en från 21 år och uppåt.

De som bor hos oss har en egen daglig sysselsättning (som vi kan hjälpa till att ordna) som t.ex studier, praktik eller arbete. Målet är att man så småningom flyttar till eget boende och får ett självständigt liv.

Vi har en drogfri policy.

Vårt boende
Boendet är beläget i Sköndal, på Stora Sköndal i naturskön miljö, med strövområden
och badstrand.

Kontakta oss för mer information!
Omsorgscompagniet Stöd & Boende
Besöksadress:
Carl Sebardts väg 4
128 64 Sköndal
Tfn: 070-766 15 93
Fax: 08-605 76 30

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss