Skyddat boende

Vi arbetar på uppdrag av kommuner i hela landet. Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuellt behov.

Målgruppen för vår verksamhet är personer som är i behov av skyddat boende. Vi vänder oss till förälder med barn – oavsett kön på förälder samt ensamstående. Åldern 18 år och uppåt och har en problematik där man är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation. Det som krävs är att socialtjänsten har beslutat om denna insats.

Arbetet är stödjande och pedagogiskt inriktat. Stödinsatsen innebär att vi har ett helhetsfokus. Efter det individuella behovet knyter vi stöd, hur litet eller stort det ska vara. Personalen stödjer och hjälper personen att hitta och upprätthålla sin egen förmåga och kraft att hantera den destruktiva situation man befinner sig i för att på så sätt kunna förändra sitt liv efter vad som kan vara rimligt i situationen.

Barnets behov är centralt i vårt arbete. Barnkonventionens intention är en självklarhet för oss med att barns rättigheter ska tillförsäkras oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra skäl.

Mitt i en livskris där man är våldsutsatt har man fullt upp med att mentalt och fysiskt ska kunna överleva och få grepp om vardagen. Ett dilemma är därför att man som förälder kan få känslan av att man brister i omsorgen över barnen. Det är för oss viktigt att stödja föräldern att efter förmåga kunna bekräfta och ta hand om sina barn. Barn har rätt till båda sina föräldrar, men i den här situationen står skyddsaspekten högst. Därför är en nära kontakt med handläggande socialsekreterare naturlig för oss.

Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt och lösningsfokuserat synsätt. I detta ingår en salutogen – hälsobefrämjande inriktning i form av hjälp till ökad självkänsla och därigenom återta sina egna verktyg och styrkor. Personalens insats är att ha en stödjande och coachande roll. Vi arbetar med samspelet mellan förälder och barnet/barnen. Känslan av förmåga att kunna ge sina barn närhet och trygghet är viktig. För barnen handlar det om att kunna känna sig trygga och att få en så rimlig bild som möjligt av sin situation de befinner sig i.

I boendet finns det möjlighet att ta med sig husdjur. Förutsättningen är att man kan ta ansvar för sitt djur själv.

Personalen har god kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med denna problematik. Utöver detta har personalen arbetat med individuella kontakter, familjer, skola, sjukvård och i samarbete med socialtjänst och rättsväsendet. Personalen är flerspråkig och vana att också arbeta med tolk.

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss