Ungdomscoach

Verksamhetens målgrupp är ungdomar i åldern 10 – 16 år med otillåten frånvaro i skolan.

Verksamheten bedrivs med deltagarna individuellt och med deras föräldrar.
Samverkan sker med aktuell skola och baseras på den arbetsplan som är upprättad mellan familjen och Socialtjänsten.

Otillåten frånvaro i skolan kan vara orsakad av olika upplevda problem. Verksamheten är därför utformad för att möta barnet/ungdomen i vad de ser som svårigheter som bidrar till frånvaron.

Otillåten frånvaro kan stå för en rad olika svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter, skoltrötthet, kamrattryck, familjesituationen, psykisk ohälsa etc.

Mötet med ungdomarna bygger på lyhördhet för deras upplevda situation för att fånga deras individuella behov.

Verksamheten innehåller också läxhjälp med specialpedagog i liten grupp eller individuellt, praktik, behandlingssamtal och social träning.

Arbetet bedrivs vardagar i hemmet, i vår lokal och i andra sammanhang där ungdomen brukar vara. Aktiviteter kvällstid kan vara aktuellt.

Arbetet utgår från ett strukturerat behandlingsprogram som matchar de individuellt uppsatta målen för den unge.

Avtal finns med Nacka kommun.

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss