Utbildningar

Utbildning för första linjens chef inom omsorgsverksamheter

OmsorgsCompagniet har ett samarbete med Ersta Sköndal högskola där deras uppdragsutbildningsenhet erbjuder en utbildning riktad till samordnare inom främst boendestöd och personlig assistans. Utbildningen ger stöd och verktyg i rollen som arbetsledare och fördjupar frågor kring organisations- och ledarskapsteori samt lagstiftning som styr dessa verksamheter. Utbildningen är på 22,5 högskolepoäng.

Utbildning i tillämpad neuropsykiatri

OmsorgsCompagniet erbjuder själva en utbildning riktad till personal som arbetar med vuxna och familjer med en neuropsykiatrisk problematik.

Utbildningen kan utformas efter önskat behov. Den innefattar frågor som:

 • Vad är neuropsykiatri?
 • Jag själv i mötet med brukaren – mitt förhållningssätt
 • Värdegrunder.
 • Genomgång av de olika diagnoserna
 • Könsskillnader
 • Mötet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • Sexualitet
 • Självmedicinering; alkohol, droger etc.
 • Familjeperspektivet
 • Delaktighet och självbestämmande
 • Boendestödjarens/personalens roll
 • Samverkans betydelse

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Nyheter

Kontakta oss